Одним із ключових показників, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників і наукових колективів, є індекс цитування. Оцінити вплив вченого або організації на світову науку, визначити якість проведених наукових досліджень дають можливість статистичні дані показників Science Citation Index (SCI) та Journal Citation Reports (JCR), що випускаються Institute for Scientific Information (ISI) Філадельфія, США.

Індекс цитування (Science Citation Index, – SCI), система Філадельфійського інституту наукової інформації, в основу якої покладені зв’язки між документами по прямих, зворотних і перехресних посиланнях (цитуванню).
 
Система для обчислення SCI містить бібліографічні описи всіх статей з наукових журналів, що входять до переліку JCR, і висвітлює в основному публікації з фундаментальних галузей науки в провідних міжнародних і національних журналах.
 
Структура індексу цитування дозволяє йому виконувати досить широкий спектр функцій, головними з яких є наступні:
– інформаційний пошук для обслуговування індивідуальних дослідників і наукових організацій;
– використання зв’язків між публікаціями для виявлення структури галузей науки, спостереження і прогнозування їхнього розвитку;
– оцінка якості публікацій та їхніх авторів науковим співтовариством.
 
JCR (Journal Citation Reports) – бібліометричний довідником, у якому дається повна і різноманітна статистика цитування наукових журналів, що включає широкий спектр показників використання журналів ученими різних країн.
 
Імпакт-фактор – показник цитуємості журналів, визначає інформаційну значимість наукових журналів. На сьогоднішній день визнано, що імпакт-фактор журналу є одним з формальних критеріїв, по якому можна порівнювати рівень наукових досліджень у близьких галузях знань. При присудженні грантів, висуванні на наукові премії експерти неодмінно звертають увагу на наявність у здобувача публікацій у журналах, охоплюваних JCR.
 
Імпакт-фактор (показник впливу журналу) розраховується як відношення числа посилань, що одержав журнал у поточному році на статті, опубліковані в цьому журналі в попередні два роки, до числа статей, опублікованих у цьому журналі в ці ж два попередні роки.
 
Таким чином, імпакт-фактор є мірою, що визначає частоту, з якою цитується середньоцитуєма стаття журналу.
 
Використання імпакт-фактора в якості критерія для оцінки журналові ґрунтується на припущенні, що журнал, який публікує значне число статей, на які активно посилаються інші вчені, заслуговує на особливу увагу. При цьому мається на увазі, що чим вище значення імпакт-фактора, тім вище наукова цінність, авторитетність журналу.