НАША, ВЖЕ ПОСТІЙНА РУБРИКА, #ПРАВАСТУДЕНТА
 
➡️ Студенти мають загальні права на:
🔻 Участь у науково-дослідних конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
🔻 Участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
🔻 Участь у формуванні індивідуального навчального плану;
🔻 Обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
🔻Одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
🔻 Моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
🔻 Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
🔻 Безкоштовне користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, оздоровчою базою вищого навчального закладу.