З 25 жовтня по 10 грудня 2021 р. на базі кафедри фізичної географії і геології природничо-географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького відповідно до наказу ректора № 141/01-06 проводились курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), в яких брали участь вчителі загальноосвітніх шкіл та фахових коледжів Донецької, Запорізької і Херсонської областей.
 
Заняття протягом двох тижнів в онлайн-режимі проводили: к. геол. н., доц. Прохорова Л.А., к. г. н., доц. Левада О.М., к. г. н., доц. Гришко С.В. та ст. викл. Непша О.В. Вчителі за весь термін навчання на курсах підвищення кваліфакації опанували такі теми: сучасні методики викладання фізичної, соціальної та економічної географії (30 годин), методика розв’язання географічних задач (30 годин), парадигма сталого розвитку у змісті шкільної географії (15 годин), методика виконання учнівських наукових робіт (15 годин), інформаційна (E-learning) освіта на уроках географії та природознавства в умовах реалізації інклюзивного навчання (30 годин), інноваційні педагогічні технології у викладанні географії та природознавства в рамках Нової української школи (30 годин) загальною кількістю 150 годин.
 
Підсумком завершення курсів підвищення кваліфікації був відкритий захист фахових атестаційних робіт, до якого усі слухачі підготувалися відповідально, про що засвідчив високий навчально-методичний рівень виконаних досліджень.
 
За результатами курсів підвищення кваліфікації усі слухачі отримали свідоцтва відповідного зразку. Сподіваємось, що всі слухачі курсів підвищення кваліфікації підвищили свій професійний рівень, отримали позитивні враження й задоволення від спілкування та готові до подальшої співпраці! Вітаємо!