Конференція трудового колективу затвердила звіт ректора Анатолія Солоненка про виконання контрактних зобов’язань за 2019 рікВ університеті пройшла конференція трудового колективу, яка зібрала 131 делегата. На ній заслухали звіт ректора Анатолія Солоненка та інших доповідачів про результати діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за 2019 рік та завдання на 2020 рік.

Анатолій Миколайович відзначив: для університету 2019 рік став роком значних змін і нововведень, які зумовлені як внутрішніми процесами досягнення найвищих стандартів якості, так і реформаторськими змінами державного рівня у сфері вищої освіти. «Серед останніх найбільш значимими є початок роботи зовнішньої експертизи якості освітніх програм експертами Національної агенції та введення профільної міністерством нової формули фінансування закладів вищої освіти.

За поточний рік в університеті відкрито 8 лабораторій. Це не тільки закуплене обладнання але й відремонтовані приміщення. Обсяг фінансування лабораторій склав понад 3 мільйони гривень. Практика відкриття таких лабораторій в університеті є новою.

Ці лабораторії є основою не тільки освітнього процесу, але й наукового, мають важливе значення для профорієнтації, комерціалізації, і по суті, можуть разом скласти Центр індустрії для студентства у форматі 3.0 або, навіть, 4.0.

Одним із показників який свідчить про якість роботи університету є працевлаштування випускників. Для нас надзвичайно важливо розуміти, чи успішний наш випускник на ринку праці, чи ні.

Ми проголошували одразу, що нашою метою є підготовка конкурентноспроможного випускника. І на сьогодні, як ми бачимо, це стало критерієм як на рівні оцінки кожної освітньої програми Національною агенцією із якості так і є одним із критеріїв нової формули фінансування університетів у 2020 році.

Новим у нашій роботі є створення асоціації випускників. Ті зустрічі які вже відбулися свідчать про значний інтерес наших випускників до своєї альма-матір. Наші випускники – бренд нашого університету.

Тому необхідно подивитися їх очима на навчальні плани, дисципліни і практики які пропонуємо, на теми курсових і дипломних робіт.

У період сучасних змін, які відбуваються у системі освіти, особливо зростає роль наукової діяльності в університеті.»

Підсумовуючи свою доповідь, ректор університету з впевненістю сказав, що Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького сьогодні розвивається стабільно, його функціональна стратегія є сучасною і є самодостатнім вищим закладом освіти, а колектив завжди працює на випередження.

Про виконання умов Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом у 2019 році звітувала заступник голови Первинної профспілкової організації Наталя Зіненко: «Рік, що минає був не простим, неоднозначним і дуже стрімким. Проте, не зважаючи на фінансово-економічну нестабільність і політичні рухи в державі, Профспілка працівників освіти і науки України і зокрема Первинна профспілкова організація університету, не відступила від основної мети своєї діяльності – захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів профспілкової організації.»

Про зміни у складі Вченої ради університету доповіла секретар Вченої ради Тетяна Шарова.

Старший інспектор з кадрів Наталя Мажара поінформувала про редакцію Правил внутрішнього трудового розпорядку університету і про обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії по трудових спорах та затвердження Положення про комісію по трудових спорах у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

На завершення Анатолій Солоненко закликав до спільної дискусії і постійного діалогу з тим, щоб творити університет разом.

Усі учасники обговорення запропонували схвалити звіт Анатолія Солоненка та коротко спинилися на тому, що змінилося в університеті під час керівництва ректора.

Шановні делегати конференції! Нашому університету завжди була притаманна роль лідера у розробці і втіленні масштабних планів і завдань. Запорукою цьому є славетна історія МДПУ, натхненна праця викладачів, науковців, талановита, активна молодь. Саме це забезпечить Мелітопольському державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького гідний і нестримний поступ і в майбутньому.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *