Інформація щодо наявності вакантних бюджетних місць на денній формі навчання

на 22.08.2023 р.

Курс Спеціальність Кількість місць
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
ІІ 014.04 Середня освіта (Математика) 1
ІІ 014.07 Середня освіта (Географія) 1
ІІІ 012 Дошкільна освіта 5
ІІІ 013 Початкова освіта 2
ІІІ 014.06 Середня освіта (Хімія) 1
ІІІ 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 2
ІІІ 102 Хімія 1
ІІІ 122 Комп’ютерні науки 1
III СТН 014.06 Середня освіта (Хімія) 1
ІV 014.04 Середня освіта (Математика) 1
ІV 014.07 Середня освіта (Географія) 1
ІV 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 4

Питання переведення з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення буде розглядатися комісією університету в період літніх канікул при наявності наступних документів:

  • особистої заяви студента з резолюцією директора інституту/декана факультету;
  • довідки від директорату/деканату про академічну успішність;
  • клопотання директорату/деканату;
  • клопотання органів студентського самоврядування інституту/факультету;
  • додаткових довідок та клопотань.

Документи приймаються до 29 серпня 2023 року.