Вчені Національної академії педагогічних наук України підготовли 2-ге видання ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ОСВІТИ (під гол. ред. Василя Кременя).

За словами Василя Кременя, Енциклопедія освіти – це: «довідкове видання, в якому міститься близько 1500 статей, що висвітлюють проблеми історії, теорії та практики української освіти, поняттєво-термінологічні засади педагогічної й психологічної наук; сучасні освітні парадигми та концепції; освітній процес у закладах освіти різних рівнів і типів, особливості зарубіжних систем освіти; персоніфіковану інформацію про педагогів і громадських діячів, котрі сприяли розвитку освіти в Україні; інформацію про суміжні галузі науки, що мають вагоме значення для становлення інноваційної людини, формування конкурентоспроможного людського капіталу.

Видання адресоване вченим, учителям, викладачам, вихователям закладів освіти різних рівнів, психологам, соціальним працівникам, управлінцям, здобувачам освіти, батькам, широкому загалу українського суспільства, міжнародної спільноти, української діаспори, усім, хто цікавиться питаннями навчання, виховання і розвитку особистості».

Завідувач кафедри інформатики і кібернетики, д.пед.н., проф. Вячеслав Осадчий взяв участь в написанні статей «Енциклопедії освіти», до яких увійшли:

  • Індекс Гірша (H-індекс) — ст. 384
  • Індекс цитувань — ст. 385
  • Наукометричні бази даних — ст. 640

Замовити книгу можна на сайті першого юридичного видавництва України «Юрінком Інтер» (yurincom.com) або за адресою: вул. Героїв Днiпра, 31-б, м. Київ, 904209, sales@yurincom.kiev.ua.