3 листопада 2022 року відбулася бінарна інтерактивна лекція для здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта у рамках співпраці Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького з теми: «Використання графічних організаторів під час змішаного навчання» (лектори: канд.пед.наук, доцент кафедри початкової і спеціальної освіти Юлія Саєнко; канд.пед.наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Надія Білоусова).

Наразі обрана тема для бінарної лекціє є дуже актуальною, бо графічні організатори (деякі з них також називаються концептуальним картами, схемами, та картами пам’яті) є спосіб представлення знань та організації інформації за допомогою зображень. Вони допомагають вчителю, студенту або учню конвертувати та стиснути багато роз’єднаної інформації в структурований та простий для читання графічний дисплей. Як результат, візуальний дисплей передає складну інформацію у простий для розуміння спосіб.

У ході лекції студенти з’ясували, яким чином учителю початкових класів потрібно враховувати положення теорії поколінь і характеристики психотипів дітей під час організації освітнього процесу. Також відповідно до цих основ розібрали всі можливі графічні організатори (візуальні засоби представлення наочності), які може застосовувати вчитель початкових класів для ефективної роботи з молодшими школярами. Дуже цінним елементом заняття стало й практичне створення різних графічних організаторів як на папері, так і за допомогою різних онлайн-інструментів. Студенти із задоволенням працювали з онлайн-дошками, опитувальниками, ігровими онлайн-інструментами. У дружній, невимушеній атмосфері здобувачі освіти розібралися з теоретичними питаннями і мали змогу практично попрактикуватися під час заняття на онлайн-сервісах.

Дякуємо нашим партнерам за плідну співпрацю й сучасний погляд у розрізі підготовки фахівців!