Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (№308) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Професійний стандарт на групу професій “Викладачі закладів вищої освіти” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 
Примірний перелік цільових показників, що наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік*

документів, що надаються секретарю конкурсної комісії університету претендентами конкурсного відбору при заміщенні посад науково-педагогічних працівників, які переобираються на наступний термін роботи:

  1. Заява на ім’я ректора (додаток 2*);
  2. Список наукових та навчально-методичних праць (додаток 3*);
  3. Звіт претендента за попередній строк роботи (додаток 4*);
  4. Ксерокопія документу про підвищення кваліфікації або стажування;
  5. Перспективний план роботи на новий строк роботи (додаток 5* разом із додатком 9* подається у 2-х примірниках;
  6. Витяг з протоколу засідання кафедри з висновками кафедри та аналізом проведення відкритих занять (додаток 6*).

*документи подаються у швидкозшивачу у вищезазначеному переліку.

* Із Порядку проведення конкурсного відбору (№308)