ХІМІКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гавріна Вікторія Олексіївна – І місце, здобувачка вищої освіти 221/1-х групи, спеціальність: Середня освіта (Хімія).

Науковий керівник – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри хімії та хімічної освіти Дюжикова Т.М.

                                                                                       

Устюгова Яна Едуардівна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти 121/2-х групи, спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та садово-паркового господарства Жуков О.В.

 

Карпенко Євгенія Володимирівна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти 119/1-х групи, спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Науковий керівник – старший викладач кафедри біології людини та екології Ковальчук О.В.

 

Косинець Вікторія Олегівна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти 120/2-х групи, спеціальність: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

 

Шелгачов Рувім Олександрович – ІІІ місце, здобувач вищої освіти 320-х групи, спеціальність: 101 Екологія.

Науковий керівник – кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології людини та екології Йоркіна Н.В.

 

Тарасенко Дар’я Володимирівна – ІІІ місце, здобувачка вищої освіти 320-х групи, спеціальність: 101 Екологія.

 

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Безсонова Вероніка Андріївна – І місце, здобувачка вищої освіти  ІМ – група, спеціальність: Германські мови (англійська, німецька).

Науковий керівник: старший викладач кафедри германської філології Байтерякова Н.Ю.

 

Касаджи Світлана Іванівна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти ІМ-група, спеціальність: Українська мова. Література (з методикою їх викладання)

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Огульчанська О.А.

 

Множинська Вікторія – ІІ місце, здобувачка вищої освіти 319 – ф група, спеціальність: Українська мова, література (з методикою їх викладання).

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Гапєєва І.М.

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

Рудакова Діана Олександрівна – І місце, здобувачка вищої освіти 120 0 група, спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).

 

Раткова Вікторія Олегівна – І місце, здобувачка вищої освіти М821-і група, спеціальність: 051 Професійна освіта 1015.39 Цифрові технології.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Осадча К.П.

 

Марков Єгор Вікторович – І місце, здобувач вищої освіти М821-і група, спеціальність: 015 Професійна освіта 1015.39 Цифрові технології.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики і кібернетики Круглик в.С.

 

Надолинець Карина Станіславівна – І місце, здобувачка вищої освіти М622-і група, спеціальність 051 Економіка

 

Сурядна Оксана Володимирівна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти М622-і група, спеціальність 051 Економіка

 

Худяк Ксенія Володимирівна – І, ІІІ місця, здобувачка вищої освіти 619-і група, спеціальність 051 Економіка. 241 Готельно-ресторанна справа.

Науковий керівник: кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Верховод І.С.

 

Скрипка Олена Юріївна – І місце, здобувачка вищої освіти 519-і група, спеціальність: 054 Соціологія.

Науковий керівник: кандидатка філософських наук, доцентка кафедри соціології Афанасьєва Л.В.

 

Шапошніков Анатолій Олександрович – ІІ місце, здобувач вищої освіти 519-і група, спеціальність: 054 Соціологія.

Науковий керівник: докторка соціальних наук, професорка кафедри соціології Глебова Н.І.

 

Зарецький Родіон Денисович – І місце, здобувач вищої освіти 422-і група, спеціальність: 073 Менеджмент.

Науковий керівник: кандидатка економічних наук, старша викладачка кафедри управління та адміністрування Осипенко С. О.

 

Гринюк Євген Миколайович – ІІ місце, здобувач вищої освіти1019-і група, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа.

Науковий керівник: кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економіки та готельно-ресторанного бізнесу Верховод І.С.

 

Бригіна Софія Ігорівна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти 1022-і група, спеціальність:241 Готельно-ресторанна справа.

 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Красіна Ірина Олександрівна – І місце, здобувачка вищої освіти М112/1-п група, спеціальність 014.07 Середня освіта(Географія)

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Гришко С.В.

 

Міцкан Альона Миколаївна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти 119-п група, спеціальність: 014.07 Середня освіта(Географія)

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Байтеряков О.З.

 

Тангаров Семен Олександрович – І місце, здобувач вищої освіти 121-п група, спеціальність:014.11 середня освіта (Фізична культура).

Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцент Котова О.В.

 

Шерстюк Неля Геннадіївна – І місце, здобувачка вищої освіти 139-п група, спеціальність: Середня освіта (Історія)

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Гудзь В.В.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Сеніна Аліна Володимирівна – І місце, здобувачка вищої освіти М322 – с група, спеціальність Педагогіка та вікова психологія.

Науковий керівник: кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології Шевченко С.В.

 

Сєніна Соф’я Русланівна – І місце, здобувачка вищої освіти пс19 – с група, спеціальність: Гендерні дослідження.

Науковий керівник: кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології Шевченко С.В.

 

Горобець Світлана Вікторівна – І місце, здобувачка вищої освіти 321-с група, спеціальність: Загальна та соціальна психологія.

 

Бобанюк Тетяна Володимирівна – І місце, здобувачка вищої освіти Сол22М –група, спеціальність: Спеціальна освіта.

Науковий керівник: докторка педагогічних наук, професорка кафедри початкової і спеціальної освіти Шевченко Ю.М.

 

Мороз Наталія Олексіївна – ІІ місце, здобувачка вищої освіти Сол22М –група, спеціальність: Спеціальна освіта.

Науковий керівник: докторка педагогічних наук, професорка кафедри початкової і спеціальної освіти Шевченко Ю.М.

 

Домбровська Анастасія Геннадіївна – І місце, здобувачка вищої освіти, спеціальність: Соціальна робота.

Науковий керівник: докторка філософії, старша викладачка кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Атрошенко Т.Ю.

 

Сухомлінова Анастасія Сергіївна – І місце, здобувачка вищої освіти М222-с група, спеціальність: Початкова освіта

Науковий керівник: кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової і спеціальної освіти Дубяга С.М.