• Новини (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Склад Центру (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про освітньо-науковий центр соціо-культурного розвитку особистості дитини Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Освітньо-науковий центр соціо-культурного розвитку дитини

Метою центру є розвиток особистості дитини дошкільного віку, в тому числі з особливими освітніми потребами, з акцентом на розвиток її емоційно-інтелектуального та творчо-діяльнісного потенціалу за допомогою інтерактивно-розвивальних занять та естетично-культурного виховання через застосування синтезу різних видів мистецтв.

Основні завдання Центру:

 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів із зазначеної сфери;
 • організація, координація та проведення наукових та експериментальних досліджень відповідно до напряму роботи Центру;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із договірних тематик;
 • надання наукових, діагностичних, консультаційних, експертних та інших видів послуг учасникам освітнього процесу, кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету, а також іншим юридичним та/або фізичним особам на підставі окремих договорів (угод), ініціатором яких є Центр за погодженням завідувача кафедри;
 • збір та узагальнення результатів досліджень за напрямом діяльності Центру;

Функції Центру:

 • проводить наукові та експериментальні дослідження у галузі дошкільної освіти;
 • забезпечує умови для забезпечення практичного досвіду та якісної освіти учасників освітнього процесу, а також інших осіб на підставі окремих договорів (угод), ініціатором яких є Центр за погодженням завідувача кафедри;
 • організовує та проводить науково-практичні конференції, симпозіуми, тренінги, практичні семінари та майстер-класи, вебінари, індивідуальні та групові консультації спеціалістів тощо з проблематики Центр;
 • поширює інформацію про наукові досягнення і досвід діяльності Центру в Україні та за її межами;
 • забезпечує умови для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу Університету;
 • надає можливість здобувачам вищої освіти оволодіти навичками роботи із зазначеної сфери та застосувати набуті знання на практиці при вивченні базових дисциплін, в ході підготовки курсових, дипломних робіт та інших наукових досліджень;
 • надає платні послуги відповідно до Положення про надання платних послуг Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Калугіна Юлія Валеріївна

Тема дисертаційного дослідження:

«Формування основ економічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти»

Волік Наталія Миколаївна

Тема дисертаційного дослідження:

«Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти»

Артюхова Олена Валеріївна

Тема дисертаційного дослідження:

«Соціально-комунікативний розвиток старших дошкільників у процесі інклюзивно організованої дослідницької діяльності»

Городнича Світлана Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження:

«Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами сучасного медіапростору»

Нікіренкова Анастасія Юріївна

Тема дисертаційного дослідження:

«Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами мультимедіа»

 

Нижник Тетяна Олексіївна

Тема дисертаційного дослідження:

«Сенсорно-інтегративний підхід у розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку  в умовах інклюзивного навчання»