• Новини (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Склад Центру (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
 • Положення про освітньо-науковий центр соціо-культурного розвитку особистості дитини Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Освітньо-науковий центр соціо-культурного розвитку дитини

Метою центру є розвиток особистості дитини дошкільного віку, в тому числі з особливими освітніми потребами, з акцентом на розвиток її емоційно-інтелектуального та творчо-діяльнісного потенціалу за допомогою інтерактивно-розвивальних занять та естетично-культурного виховання через застосування синтезу різних видів мистецтв.

Основні завдання Центру:

 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів, сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти: бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів із зазначеної сфери;
 • організація, координація та проведення наукових та експериментальних досліджень відповідно до напряму роботи Центру;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із договірних тематик;
 • надання наукових, діагностичних, консультаційних, експертних та інших видів послуг учасникам освітнього процесу, кафедрам, іншим структурним підрозділам Університету, а також іншим юридичним та/або фізичним особам на підставі окремих договорів (угод), ініціатором яких є Центр за погодженням завідувача кафедри;
 • збір та узагальнення результатів досліджень за напрямом діяльності Центру;

Функції Центру:

 • проводить наукові та експериментальні дослідження у галузі дошкільної освіти;
 • забезпечує умови для забезпечення практичного досвіду та якісної освіти учасників освітнього процесу, а також інших осіб на підставі окремих договорів (угод), ініціатором яких є Центр за погодженням завідувача кафедри;
 • організовує та проводить науково-практичні конференції, симпозіуми, тренінги, практичні семінари та майстер-класи, вебінари, індивідуальні та групові консультації спеціалістів тощо з проблематики Центр;
 • поширює інформацію про наукові досягнення і досвід діяльності Центру в Україні та за її межами;
 • забезпечує умови для проведення практичних занять за курсами та спецкурсами навчального процесу Університету;
 • надає можливість здобувачам вищої освіти оволодіти навичками роботи із зазначеної сфери та застосувати набуті знання на практиці при вивченні базових дисциплін, в ході підготовки курсових, дипломних робіт та інших наукових досліджень;
 • надає платні послуги відповідно до Положення про надання платних послуг Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

ЗДОБУВАЧІ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Городнича Світлана Володимирівна

Тема дисертаційного дослідження: «Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами сучасного медіапростору»

У 2019 році Городнича Світлана зайняла 1місце у конкурсі наукових робіт імені М. О. Сазонової.

18 листопада 2021 року на святкуванні міжнародного Дня студента у ДК Залізничників здобувачі МДПУ отримали сертифікати на стипендію мера. У номінації «Науково-дослідна та пошукова діяльність» стипендією мера була відмічена й здобувачка нашої кафедри – Світлана Городнича, задобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта.

29 листопада 2022 році здобувачка успішно закінчила на А2 мовні курси «Німецька мова як іноземна», Університет прикладних наук, м. Кобленц, Німмечина

Нижник Тетяна Олексіївна

Тема дисертаційного дослідження:«Сенсорно-інтегративний підхід в розвитку пізнавальної активності дітей середнього дошкільного віку»

Коло наукових інтересів:

Дослідження впливу технологій сенсорного розвитку, методів сенсорної інтеграції на розвиток дітей дошкільного віку в дошкільній та спеціальній освіті.

Профіль в Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UajWsegAAAAJ

            Наукові публікації:

 1. Нижник Т.О. Сенсорно-інтегративний підхід у розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання. Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка, №2(27), 2021р. С.167-173
 2. Нижник Т.О. Підходи щодо розвитку та корекції сенсорної інтеграції у дітей дошкільного віку. «Інноваційна педагогіка», №56, Т.1, С.111-115 https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/56.1.23

3.Нижник Т.О. Стратегії сенсорного виховання як основа педагогічного дизайну вихователя інклюзивної групи. Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка, №1(30), 2023 р С.28-33

Методичні розробки

Нижник Т.О. Методичні рекомендації до практичних занять, організації самостійної роботи з освітнього компоненту «Арттерапія в логопедичній роботі»: навч.-метод.видання. Запоріжжя: МДПУ, 2023. 42 с. (електронна версія).

Міжнародна наукова діяльність:

1.Міжнародне стажування: International internship “Fundraising and organization of project activities in educational institutions: European experience”, 4.11-10.12.23, Польща-Україна, 180 годин/6 кредитів ЄКТС, онлайн, сертифікат SZFL-002950

2.Участь у міжнародному тренінгу “Освіта миру “HWPL”, індивідуальний номер посвідчення викладача миру № 023-01-202401, дата видачі 26.01.24р.

 

Негрій Ірина Іванівна

Тема дисертаційного дослідження: “Формування основ української національної ідентичності в процесі виховання дітей старшого дошкільного віку”.

Викладач-стажист в МДПУ ім. Б. Хмельницького ННІСПМО кафедри Дошкільна освіта та соціальна робота

Коло наукових інтересів: сучасна література, українська дитяча література, національна ідентичність.

Хоббі: активний спорт, читання художньої літератури, подорожі.

Наукові досягнення: активний учасник конференцій та семінарів, серед яких VII науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки – 2023 в умовах війни»  від Міністерства освіти і науки України: Рада молодих вчених (10 листопада 2023 р.).

Наявність фахових публікацій в українських збірниках категорії Б: 6 статей

Посилання на skolar: http://surl.li/rnzoc

Негрій Ольга Іванівна

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічна підтримка раннього розвитку дітей дошкільного віку, постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій».

Заступник голови Ради молодих вчених університету.

Включено до реєстру експертів з акредитації освітніх програм з числа здобувачів.

освіти «012 Дошкільна освіта» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 лютого 2024 року.

Тренер та ментор в проєкті «Підтримка раннього розвитку дітей- біженців у надзвичайній ситуації «(ECDUR). Який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та Європейська асоціація постачальників послуг для людей з інвалідністю (EASPD) з національними координаторами «Fundacij Imago» Польща та «FONSS» Румунія, жовтень 2022р. – грудень 2023р..

Ментор в програмі «UPSHIFT Україна» у Хмельницькій області, яку організовує ГО «Заходи», за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Японії та Вінницькій області, яку організовує ГО «ВільнОсвіта», за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду Японії.

Ментор в Громадській організації «Будуємо Україну Разом» (створена в 2014 році) – громадська організація, яка створює можливості для молоді творити зміни в країні через волонтерство.

Сертифікований викладач «Освіти миру HWPL». HWPL: Міжнародна громадська організація за мир «Небесна культура, мир у всьому світі і відновлення світла».

Ментор в проєкт «Відновлення через соціальне підприємництво» – європейський проєкт для молоді Грузії, Республіки Молдова та України від EU4Youth «Відбудова через соціальне підприємництво» за підтримки компанії «Junior Achievement Україна» (з серпня 2023 року по липень 2025 року).