17 травня викладачі кафедри інформатики і кібернетики проф. Осадча К.П. та ст. викладач Сіциліцин Ю.О. взяли участь у Міжнародній конференції з математичної, природничо-технічної освіти (ICon-MaSTEd 2023).

Міжнародна конференцією ICon-MaSTEd 2023 охоплює дослідження з математики, природничо-наукової та технологічної освіти, а також навчання за допомогою технологій, включаючи змішане навчання, електронне навчання, оцінювання на основі ІКТ, мобільне навчання тощо.

З 2001 року ICon-MaSTEd є головним міждисциплінарним форумом для вчених, академіків, дослідників, професіоналів, політиків, аспірантів і практиків, які представляють свої останні результати досліджень, ідеї, розробки та застосування.

Викладачі кафедри виступили з такими доповідями:

– Modelling the content of professional training of future software engineers in the field of parallel computing (Моделювання змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у галузі паралельних обчислень) – Сіциліцин Ю.О.

– Analysis of the state of the art of modern e-learning in higher education in Germany (Аналіз сучасного стану сучасного електронного навчання у вищій освіті Німеччини) – Осадча К.П.

За результатами конференції учасниками запропоновано принципові зміни у математиці, науковій та технологічній освіті на основі проведених досліджень та багатообіцяючих теорій, моделей, інструментів, послуг тощо.