В рамках підписаної угоди про наукову співпрацю з Національною академією педагогічних наук України МДПУ імені Богдана Хмельницького став співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі»,  яка відбулася 21-22 вересня 2021 року у змішаному режимі.

На пленарному засіданні конференції з вітальним словом від науково-педагогічного колективу  МДПУ імені Богдана Хмельницького виступила доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Л. Ю. Москальова. Вона окреслила важливість заходу у вирішенні стратегічно важливих питань сучасної освіти і наголосила на вкрай актуальних напрямах сучасних досліджень, які здійснюються і в нашому університеті.

Науково-практичні питання сучасної освіти були охоплені такими тематичними напрямами: теорія і методологія сучасних дидактичних процесів; психолого-дидактичні проблеми організації освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства; зарубіжний досвід розвитку сучасної дидактики; трансформаційні процеси в освіті ХХІ століття: дистанційне та змішане навчання; формальна, неформальна, інформальна освіта; інноваційні підходи, технології, методики, методи, прийоми і засоби навчання.

Декан філологічного факультету Т.В. Коноваленко і доцент кафедри методики викладання германських мов Т.В. Тарасенко були модераторами тематичного круглого стола «Тенденції розвитку сучасної дидактики: зарубіжний досвід». Також до участі в конференції долучились викладачі кафедри методики викладання германських мов Н.О. Гостіщева, Ю.М. Єгорова, Т.І. Харченко і кафедри германської філології Л.А. Куликова, Т.В. Рябуха. Завдяки злагодженій і конструктивній роботі Міжнародної науково-практичної конференція педагоги з різних країн та регіонів України мали можливість обмінятися позитивним досвідом і найкращими практиками у вирішенні актуальних проблем сучасного освітнього простору.