НП Середня освіта. Математика. Фізика другого (магістерського) рівня ВО_2020

ОП Середня освіта. Математика. Фізика другого (магістерського) рівня ВО_2020

Рецензія-відгук на Освітню програму Середня освіта. Математика. Фізика

Рецензія -відгук на Освітню програму Середня освіта. Математика. Фізика

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Наказ про призначення експертної групи НАЗЯВО

Наказ від 28.09.2020 № 130/01-06 “Про створення умов для роботи експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма виїзду експертної группи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю “014 Середня освіта” освітньої програми “Середня освіта. Математика. Фізика” (ID у ЄДЕБО 28806, процедура №1235) за другим рівнем вищої освіти (справа № 961/АС-20) в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)