Спеціальність 014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)

Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 16.12.2021 року № 2136-Е “Про призначення експертної групи”

Програма онлайнового візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП 32102 Середня освіта. Українська мова і література та ОП 32103 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького (24-26 січня 2022 року) 

Освітньо-професійна програма:

Навчальний план:

Рецензії:

Відомості про самооцінювання:

 

Спеціальність 014.01 Середня освіта
(Українська мова і література)

Освітньо-професійна програма:

Навчальний план:

Рецензії:

Відомості про самооцінювання: