Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти від 14.02.2022 року № 189-Е “Про призначення експертної групи” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Програма онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Дошкільна освіта” за спеціальністю 012 Дошкільна освіта за третім рівнем вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Запрошення на відкриту зустріч (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Протокол №8 від 17.05.2022 року “Про умовну (відкладену) акредитація освітніх програм відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Заява про акредитацію освітньої програми (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 

Освітньо-наукова програма:

Навчальний план:

Відгуки:

  • Рецензія-відгук доктора педагогічних наук, професора кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини С.М.Гаврилюк (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Рецензія-відгук в.о. завідувача кафедри методик дошкільної та початкової освіти, доктора педагогічних наук, професора Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Н.В.Котелянець(ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Рецензія-відгук завідувача кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, доктора педагогічних наук, професора Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Л.В.Зданевич (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Рецензія-відгук доктора педагогічних наук, професора кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини С.М.Гаврилюк (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Рецензія-відгук доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Л.Галаманжук (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відомості про самооцінювання: