Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Освітньо-наукова програма:

  • Освітньо-наукова програма Освітні, педагогічні науки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Навчальний план:

Відгуки:

  • Відгук завідувача кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного иедагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктора педагогічних наук, професора О.В.Акімової (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Відгук доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та менеджменту освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Т.В.Окольничої (ПЕРЕГЛЯНУТИ)
  • Відгук доктора педагогічних наук, професора кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди Л.С.Рибалко (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Відомості про самооцінювання: