РОЗКЛАД

атестації здобувачів вищої освіти

заочної форми навчання  МДПУ імені Богдана Хмельницького

освітнього ступеня магістр у 2020 році


БРИГАДИ

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання  

МДПУ імені Богдана Хмельницького

освітнього ступеня магістр у 2020 році