СОЛОНЕНКО Анатолій Миколайович – доктор біологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Життєпис

Народився 21 квітня 1961 року в місті Мелітополь Запорізької області.

З вересня 1978 року по червень 1983 року навчався в Мелітопольському державному педагогічному інституті за спеціальністю «хімія і біологія», здобув кваліфікацію вчителя хімії і біології середньої школи.

Трудову діяльність розпочав у серпні 1983 року на посаді вчителя хімії і біології Вознесенської середньої школи Мелітопольського району Запорізької області.

З 1985 року по 1986 рік працював старшим інженером кафедри ботаніки Мелітопольського державного педагогічного інституту.

Протягом 1986-1987 років проходив строкову військову службу в лавах Радянської армії.

З 1988 року по 1989 рік працював молодшим науковим співробітником і стажистом-дослідником Мелітопольського державного педагогічного інституту.

Упродовж 1989-1992 років – аспірант Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

По закінченню навчання в аспірантурі, продовжив свою роботу в Мелітопольському державному педагогічному інституті (з грудня 2000 року – університеті, з серпня 2009 року – імені Богдана Хмельницького). Пройшов більшість службових сходинок: з 1992 року по 2002 рік – асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки, з 2002 року – проректор із соціальних питань і виховної роботи, 2004-2007 роки, 2013-2014 роки – завідувач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства, 2010-2016 роки – перший проректор, з грудня 2016 року – виконувач обов’язків ректора, з лютого 2017 року – ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Додаткові відомості:

27.10.1995 р. – присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук;

21.12.2000 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри ботаніки Мелітопольського державного педагогічного університету;

25.02.2016 р. – присуджено науковий ступінь доктора біологічних наук;

12.12.2017 р. – присвоєно вчене звання професора по кафедрі ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

З 2000 року по 2015 рік очолював Первинну профспілкову організацію МДПУ імені Богдана Хмельницького.

З 2005 року по 2015 рік – член Центрального Комітету Профспілки працівників освіти і науки України.

Адміністративно-управлінська, освітня та наукова діяльність

Завдяки ініціативі А.М. Солоненка з 2006 року в університеті здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Садово-паркове та лісове господарство», що є єдиною серед усіх ЗВО південно-східного регіону України. Він є ініціатором і безпосереднім активним учасником створення при Науково-дослідному інституті біорізноманіття наземних та водних екосистем України МДПУ імені Богдана Хмельницького наукової лабораторії «Геоботаніки і менеджменту рослинних ресурсів», що забезпечує ґрунтовне вивчення механізмів збереження та управління фітоценотичним різноманіттям півдня України й оцінку рослинних ресурсів регіону.В університеті здійснено низку реформ, що сприяють укріпленню позицій закладу не лише на освітньому просторі України, а й на міжнародному рівні: змінено форми профорієнтаційної роботи, рекламної продукції, що сприяло збільшенню контингенту здобувачів вищої освіти, відкрито 5 лабораторій (педагогічна лабораторія початкової школи, лабораторія психофізіологічних досліджень, лабораторія психології здоров’я, steam-лабораторія, лабораторія готельно-ресторанного та туристичного бізнесу) із відповідним сучасним обладнанням задля забезпечення якісного, практико-орієнтованого освітнього процесу та підготовки конкурентоспроможного випускника; навчальний процес в університеті цілеспрямовано зближується з потребами реального сектору економіки, здійснюється укладання договорів із підприємствами та установами-партнерами. З вересня 2017 році на базі університету функціонує центр неперервного професійного розвитку освітян, що виконує реформаторсько-провістницьку місію у формі методичної майстерні педагога нової української школи, поєднуючи формальну, неформальну та інформальну педагогічну освіту. Досвід роботи університету визнано позитивним і новаторським з огляду на імплементацію Концепції Нової української школи.У 2019 році ЗВО було визнано на міжнародному рівні – підписано Велику Хартію університетів у м. Саламанка (Іспанія). Здобутки колективу закладу відзначено золотою медаллю у номінації «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти». Підвищився академічний рейтинг МДПУ імені Богдана Хмельницького серед закладів вищої освіти України. Досвід адміністративно-управлінської діяльності висвітлено в Положеннях про організацію та управління освітнім процесом у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.

Результати навчально-методичної та науково-дослідної роботи апробовано у фахових періодичних виданнях, що належать до провідних науково-метричних баз (Scopus, Web of Sciense), монографіях, свідоцтві про авторське право на твір. Загальна кількість наукових праць становить понад 120 серед яких 12 навчальних посібників (5 із них – мають гриф Міністерства освіти і науки України), 3 авторських свідоцтва, 4 практикуми, 5 монографій, 14 методичних рекомендацій для забезпечення якісної підготовки студентів хіміко-біологічного факультету. Коло наукових інтересів – дослідження водоростей гіпергалійних водойм північно-західного узбережжя Азовського моря.

Нагороди

 • Знак «Відмінник освіти України» (26.09.2000 р.)
 • Почесна грамота Верховної Ради України (05.06.2003 р.)
 • Почесна грамота Президії обласної ради профспілок (15.09.2003 р.)
 • Грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (12.05.2005 р.)
 • Почесна грамота Президії Федерації профспілок (21.04.2006 р.)
 • Знак «Петро Могила» (17.05.2006 р.)
 • Грамота Президії обласної ради профспілок (11.09.2006 р.)
 • Почесна грамота Запорізької обласної держадміністрації(01.11.2006 р.)
 • Знак «Василь Сухомлинський» (21.12.2007 р.)
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (17.09.2008 р.)
 • нагрудний знак Федерації профспілок України «Профспілкова відзнака» (19.09.2008 р.)
 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (16.01.2009 р.)
 • Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня (16.12.2009 р)
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України» – «Золота відзнака» (22.03.2011 р.)
 • Ювілейна медаль « 20 років Незалежності України» (19.08.2011 р.)
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (16.05.2016 р.)
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (01.10.2016 р.)
 • Орден «За заслуги» ІІ ступеня (15.05.2020)

 Посилання на наукові профілі