2-3 грудня 2021 року у ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» відбулось засідання науково-методичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти та виховання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, на якому було заслухано звіт про завершення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проєкту «Школа тьюторської майстерності» на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького та закладів загальної середньої освіти за 2016–2021 роки.

У засіданні науково-методичної комісії взяли участь: керівник проєкту «Школа тьюторської майстерності», проректор із наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор Л. Ю. Москальова; координатор експерименту проєкту «Школа тьюторської майстерності», завідувач сектора авторського педагогічного новаторства ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат філософських наук C. М. Бойко; доктор філософії у галузі педагогіки, старший викладач кафедри іноземних мов Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького С. В. Подпльота.

Відповідно до плану роботи та програми проведення чотирьох етапів науково-педагогічного проєкту «Школа тьюторської майстерності» було реалізовано всі поставлені завдання: розроблено нормативно-правову базу щодо тьюторської діяльності; визначено цілі і зміст діяльності тьютора та замовників тьюторських послуг із урахуванням світового досвіду тьюторських практик; розроблено та обґрунтувано теоретичну модель тьюторської діяльності у системі національної освіти; обґрунтувано критеріальну базу для діагностики рівня сформованості тьюторської майстерності; експериментально перевірено ефективність теоретичної моделі в умовах роботи закладів загальної середньої освіти; організовано та проведено науково-практичні семінари, конференції, круглі столи; підготовлено навчально-методичні матеріали щодо методичного забезпечення проєкту «Школа тьюторської майстерності» та ін.

Члени комісії надали схвальні відгуки щодо результатів експериментальної роботи науковців з тьюторського супроводу та прийняли рішення схвалити звіт про завершення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проєкту «Школа тьюторської майстерності».

Інформацію підготувала: доктор філософії у галузі педагогіки, старший викладач кафедри іноземних мов  С. В. Подпльота.