Теми сертифікаційних наукових програм

№ з/п

Тема

1.

Науково-методичний семінар «Впровадження технологій флеш-анімації шкільного музичного репертуару у фахову підготовку вчителя музичного мистецтва»

2.

Науково-методичний семінар «Актуальні проблеми теорії і практики художньої освіти та музичного виконавства: науковий контент професії педагога-музиканта»

3.

Науковий семінар-практикум «Теорія та методика музичної освіти»

4.

Науково-методичний семінар «Сучасний методичний інструментарій в теорії та практиці мистецької освіти»

5.

Науковий курс тренінгів «Логопедична робота з дітьми із тяжкими порушеннями мовлення»

6.

Наукового тренінг «Методи очищення стічних вод»

7.

Науково-методичного онлайн-семінар «Актуальні проблеми викладання історичних дисциплін»

8.

Зимова наукова школа «Аксіологічна парадигма сучасної Європи: літературні проекції»

9.

Науково-методичний онлайн-семінар «Історія української освіти в нову та новітню добу»

10.

Серія консультацій з питань забезпечення рівних можливостей «Нейропсихологічний підхід у контексті комплексної діагностики мовленнєвого розвитку дітей»