Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Навчальний план:

Відгуки:

Відомості про самооцінювання: