26 жовтня 2021 р. к.п.н., старший викладач кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії Ускова А.Л. та асистент (магістрантка) Попова Я. провели семінар-тренінг на тему «Особливості застосування інтерактивних технологій у процесі дистанційного навчання хореографів (на матеріалі освітнього компоненту «Теорія і методика викладання сучасного танцю. 3 курс Освітньо-професійної програми «02 Культура і мистецтво. 024 Хореографія)».

Захід було спрямовано на удосконалення застосування інтерактивних технологій викладачами хореографії під час проведення практичних занять у процесі дистанційного навчання майбутніх хореографів; формування умінь роботи з відео матеріалами при вивчені нових позицій рук та ніг, поз та рухів.

Здобувачі освіти брали активну участь в опануванні та засвоєні нового матеріалу за допомогою застосування на занятті інтерактивних технологій, а саме відеоролику. Вони отримували завдання від викладача: переглянути відео, спробувати опанувати самостійно декілька нових рухів, а потім викладач пропонувала відтворити їх, супроводжуючи своїм коментарем що вдалося а що ні і чому саме.

Під час такої роботи здобувачі освіти набули спеціальну компетентність, а саме здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу. Отже, можемо зазначити, що використання інтерактивних технологій у процесі дистанційного навчання майбутніх хореографів, є доречним, адже вони спрямовують здобувачів освіти удосконалювати та підвищувати особистісний рівень володіння фахом.

Наприкінці семінару-практикуму здобувачі освіти мали можливість обговорити запропонований формат вивчення нового матеріалу та поділитись враженням щодо розширення можливостей інтерактивних технологій на практичних заняттях у процесі дистанційного навчання майбутніх хореографів. Гарант освітньої програми 024 «Хореографія», доцент Червонська Л.М. відзначила високий рівень проведення семінару-практикуму «Особливості застосування інтерактивних технологій у процесі дистанційного навчання хореографів (на матеріалі освітнього компоненту «Теорія і методика викладання сучасного танцю. 3 курс)» та висловила побажання підключати здобувачів освіти до створення презентацій та відеороликів для опанування вмінь відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності.