22.10.2021 концертмейстери кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії ННІСПМО (зав.каф. професор Сегеда Н.А,) провели семінар-тренінг на тему “Інноваційні технології професійної діяльності концертмейстера ЗВО в умовах дистанційного навчання”. Захід було спрямовано на удосконалення медіа компетентності концертмейстерів у проведенні практичних занять в умовах дистанційної освіти у вищій школі; формування умінь роботи з музичним програмним забезпеченням; інтеграцію традиційних та інноваційних методів роботи.

На початку семінар-тренінгу Харченко Ю.Т. та Врубель Г.Ф. розглянули такі теоретичні питання як застосування можливостей цифрових медіа-технологій в процесі практичної роботи в режимі off/online та адаптації інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти. 

Мітєва А.М. закцентувала увагу на завданнях концертмейстера під час online навчання. Застосування технічного обладнання та online платформ для більш ефективного навчання здобувачів освіти у вокальному класі. Ознайомлено з етапами запису аудіо файлів та специфічними навичками для успішної роботи концертмейстера для опанування матеріалу здобувачами освіти. 

Переверзєва О.В. продемонструвала можливості адаптації партитури музичного твору для роботи з хоровим колективом у графічному редакторі GIMP, нотному редакторі MuseScore, аудіо редакторі Audacity. Була продемонстрована технологія створення необхідної фонотеки з вільним доступом для усіх учасників освітнього процесу на платформі YouTube. 

Наприкінці семінару-практикуму його учасники мали можливість доповнити інформацію щодо практичного використання інформаційних технологій та різного програмного забезпечення відповідно до власного досвіду, ділились враженням щодо розширення можливостей інтеграції традиційних та інноваційних методів роботи на практичних заняттях та обговорено тематику для подальших тренінг-зустрічей. Своє враження і подальші побажання щодо вдосконалення інфомедійної грамотності концертмейстерів в нових освітніх умовах висловили присутні на семінарі старший викладач Брежнєва С.Б., Сопіна Л.Г., викладач Багрій Т.Є. Завідувачка кафедри професорка Сегеда Н.А. відзначила високий методологічний рівень, практичну спрямованість доповідей учасників заходу та висловила побажання науково оформити виступи у вигляді статті або тез для поширення актуального досвіду роботи концертмейстера ЗВО в умовах дистанційного навчання.