Рейтинг здобувачів вищої освіти за результатами зимової

заліково-екзаменаційної сесії 22-23 н.р.