Рейтинг успішності

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії