Академічна стипендія

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року