Співробітниками природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» у співпраці з науковцями з Мелітопольського державного педагогічного університету закінчено цикл польових досліджень екологічних властивостей водойм заповідника.

У дослідженнях взяли участь аспіранти університету, які навчаються на ОНП за спеціальностями 091 – Біологія та 101 – Екологія.

На першому етапі вперше було виконано картування глибин водойм заповідника, що надало можливості створити цифрову батиметричну карту.

На другому етапі виконувались геоботанічні описи водних макрофітів водойм заповідника та здійснювались вимірювання екологічних властивостей води: електрична провідність води, температура, вміст кисню та прозорість.
Камеральні роботи по обробці геоботанічних матеріалів продовжуються.

У результаті досліджень будуть одержані відомості про екологічне різноманіття водних оселищ, що стане основою для створення мережі моніторингових полігонів для дослідження інших груп водних живих організмів та фенологічної динаміки.