Співробітники Азово-Чорноморської орнітологічної станції НАНУ і МОНУ і викладачі кафедри екологічної безпеки та раціонального природокористування, за участю аспірантів і студентів, закінчили цикл проектних досліджень в галузі прикладної екології та охорони птахів.

Протягом двох років вони проводили безперервні спостереження і обліки птахів (з постійних спостережних пунктів, на піших і автомобільних маршрутах) на 90-кілометровій ділянці траси майбутньої високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП). Нова ЛЕП зв’яже проектовану Азовську вітрову електростанцію з національною мережею ЛЕП в районі м. Молочанськ.

Дослідження проводилися у співпраці з шотландськими колегами, які займаються опрацюванням результатів польових досліджень і підготовкою на їх основі ОВД проектованої ЛЕП. Отримано величезний масив даних про видовий склад, сезонні і добові переміщення птахів, гніздову чисельність на контрольних ділянках, особливості поведінки і загибелі птахів на вже існуючих ЛЕП. Всього було зареєстровано 215 видів птахів, з яких 130 видів гніздяться в районі майбутньої ЛЕП. Обробка отриманих даних триває. Особливої уваги заслуговує стан раритетних птахів, що занесені до національної та міжнародної Червоних книг, з яких виявлено 42 види (журавлі сірий і степовий, дрохва, огар, орлан-білохвіст, луні степовий і польовий та ін.). Найбільше видове різноманіття гніздових птахів встановлено в долинах річок Молочна (та її приток Арабка, Юшанли і Курушани), Тащенак, Малий Утлюк, які перетинають дві вже діючі ЛЕП і траса проектованої ЛЕП. Для цих ділянок на основі досліджень запропоновано проводити заходи щодо охорони птахів, а нову і вже існуючі ЛЕП обладнати птахозахисними пристроями.

За результатами досліджень підготовлені статті в наукові журнали, представлені доповіді на наукових конференціях, студентами та магістрантами готуються дипломні роботи.

Інформацію підготували Кошелєв О.І., Андрющенко Ю.О., Кошелєв В.О.

Фото Кошелєва О.І .

Залишити відповідь