Напередодні новорічних свят колектив філологічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького отримав подарунки від випускниці 1998 р. Ірини Грищенко.
 
Пані Ірина ділиться своїми теплими відгуками про рідний факультет, адже завдяки здобутій кваліфікації вчителя української мови і літератури та англійської мови і літератури, отриманню диплому з відзнакою і подальшим науковим досягненням вона працює на кафедрі мовної підготовки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 
Доктор філологічних наук, доцент Ірина Грищенко сьогодні є успішною викладачкою і науковицею, яка займається розробкою питань української мови як іноземної, методики викладання української мови як іноземної; української мови за професійним спрямуванням; методики викладання англійської мови; фольклористики та етнолінгвістики.
 
Ірина Василівна Грищенко подарувала рідному факультету свої монографії «Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі», «Народна проза Куп’янщини в записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ» та автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Фольклорні когнітивні патерни: міжетнічний полілог у народній прозі України».
 
Подаровані наукові праці будуть використовуватись студентами і викладачами у процесі поєднання навчання і досліджень, здійснення нових наукових розвідок.