Освітній процес в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького на час карантину організований у дистанційному режимі за допомогою дистанційний технологій з використанням сайту Центру освітніх дистанційних технологій (далі – Центр). Освітній процес здійснюється в системі дистанційного навчання Moodle, на платформі якої працює сайт Центру.

На сайті Центру розміщено робоча програма дисципліни, комплект навчальних матеріалів, які студент отримує відразу при зарахуванні на курс: тексти лекцій, задачники, практикуми, мультимедіа, завдання для самостійної роботи, контрольні питання, підручники, посібники, словники тощо.

Результати виконання завдань на практичних, семінарських, лабораторних заняттях, самостійної роботи, проектів фіксуються в журналі оцінювання на сайті.

Спілкування студентів із викладачем і між собою забезпечується засобами електронного листування, за допомогою коментарів на сторінці дисципліни, чатів, форумів, індивідуальних повідомлень на сайті Центру.

Навчання здійснюється за допомогою комбінування ресурсів сайту Центру (власна розробка сайту на основі платформи Moodle), посилань на бібліотеку університету, електронні підручники викладачів та інтернет-ресурсів (google-сервісів, інтерактивних вправ, мессенджерів, платформ для проведення вебінарів для лекційних та практичних занять, хмарні технології тощо).