З метою актуалізації потреби особистості студентів у самопізнанні, саморозумінні, стимулюванні імпульсу для подальшого розвитку 28 жовтня 2020 року викладачами кафедри психології Варіною Г.Б., Шевченко С.В., Катковою Т.А. був  організований та проведений психологічний «Брейн-ринг» для здобувачів вищої освіти І курсу спеціальності 053 Психологія «Брейн-ринг» складався з десяти етапів, під час яких були актуалізовані теоретичні знання та практичні навички студентів.

Здобувачі вищої освіти продемонстрували:

– вміння працювати у команді та методом «мозкового штурму» приймати колективне рішення при вирішенні компетентнісно орієнтованих завдань (конкурси «Інтелектуал»);

– володіння на високому рівні професійною термінологією (конкурс «Тезаурус»;

– прагнення до пошуку креативного вирішення практичних завдань (конкурс «Знавці історії психології»);

– вміння вербально та невербально передавати та розкодовувати інформацію (конкурс «Ми не скажемо, а покажемо»);

– навички інтеріорізації теоретичних знань та практичного досвіду, критичного мислення (конкурс «Відеоаналіз», конкурс «Психологічні кейси»);

– вміння складати вірші, програвати казку на новий лад з використанням професійної термінології;

– майстерність використання інноваційних психологічних технологій (конкурс колажів);

– здатність креативно мислити та презентувати власний досвід (конкурс «Психологічна казка»).

«Брейн-ринг» – це командна інтелектуальна гра, мета якої – сприяти розширенню знань у галузі психології, формуванню позитивної мотивації та пізнавальних інтересів, адаптаційного потенціалу, інтелектуальних здібностей; спонукати до самоосвіти й самовдосконалення, а головне, розвиток згуртованості та єдності в процесі командоутворення.

 

Залишити відповідь