Створена відповідно до наказу МОН № 1296 від 02.12.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куліди Оксани Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта /Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»

Назва дисертаційної роботи: Педагогічна рефлексія як спосіб моделювання особистісного самовизначення майбутнього бакалавра права

Анотація

Дисертація

Рецензія: Шевченко Ю.М.

Рецензія: Кожевникова А.В.

Відгук опонента: Петриченко Л.О.

Відгук опонента: Горбова Н.А.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Аверіна Катерина Сергіївна ,д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Шевченко Юлія Михайлівна, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Кожевникова Алла Власівна, к.пед.н., старший викладач, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Петриченко Лариса Олексіївна, д.пед.н.,професор, Харьківська   Гуманітарно -Педагогічна Академія.

Горбова Наталя Аркадіївна, к.пед.н., доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Дата захисту: 20 грудня 2021 року.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул.Гетьманська,20, м. Мелітополь, Запорізької області.

Початок о 10.00.