Створена відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дем’яненка Анатолія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-педагогічні умови правового виховання підлітків у громадських об’єднаннях».

Анотація

Дисертація

Рецензія: Канарова О.В.

Рецензія: Троїцька Т.С.

Відгук опонента: Помиткіна Л.В.

Відгук опонента: Шкільна І.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Максимов Олександр Сергійович, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Троїцька Тамара Серафимівна, д.філос.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Канарова Ольга Вікторівна, к.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Помиткіна Любов Віталіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету.

Шкільна Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Дата захисту: 23 грудня 2021 року.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 10.30.