Створена відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Георгадзе Тетяни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-педагогічні умови формування сімейних цінностей в учнів основної школи».

Анотація

Дисертація

Рецензія: Чорна В.В.

Рецензія: Москальова Л.Ю.

Відгук опонента: Скриль О.І.

Відгук опонента: Помиткін Е.О.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Шевченко Юлія Михайлівна, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Москальова Людмила Юріївна, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Чорна Вікторія Володимирівна, к.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Помиткін Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Скриль Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Дата захисту: 23 грудня 2021 року.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 13.00.