Створена відповідно до наказу МОН України №1136 від 26.10.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Генсицького Максима Вікторовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Біологія» за спеціальністю «Біологія».

Назва дисертаційної роботи: «Фауна і морфометрична мінливість наземних молюсків (Mollusca) Північно-Західного Приазов’я».

Анотація

Дисертація

Рецензія: Жуков О.І.

Рецензія: Халіман І.О.

Відгук опонента:  Крамаренко С.С.

Відгук опонента: Гураль-Сверлова Н.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Воровка Володимир Петрович, д.г.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Жуков Олександр Вікторович, д.б.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Халіман Ігор Олексійович,  к.б.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Крамаренко Сергій Сергійович, д.б.н., професор,  Миколаївський національний аграрний університет;

Гураль-Сверлова Ніна Вячеславівна, с.н.с. , Державний природознавчий музей НАН України.

Дата захисту: 10 грудня 2021 року.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 10.00.