Створена відповідно до наказу МОН України №849 від 27.07.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сіциліцина Юрія Олександровича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Назва дисертаційної роботи: «Формування готовності майбутніх інженерів-програмістів до використання паралельних обчислень у професійній діяльності».

Анотація

Дисертація

Рецензія: Аверіна К.С.

Рецензія: Єремеєв В.С.

Відгук опонента: Горбатюк Р.М.

Відгук опонента: Вакалюк Т.А.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Єремеєв Володимир Сергійович, д.т.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Аверіна Катерина Сергіївна, к.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Горбатюк Роман Михайлович, д.пед.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Вакалюк Тетяна Анатоліївна, д.пед.н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка».

Дата захисту: 25.10.2021р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 11.00.