Створена відповідно до наказу МОН України № 414 від 13.04.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ібрагімової Людмили Анатоліївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Назва дисертаційної роботи: «Формування алгоритмічної компетентності майбутніх інженерів–програмістів у процесі професійної підготовки».

Анотація

Дисертація

Рецензія: Круглик В.С.

Рецензія: Прокоф’єв Є.Г.

Відгук опонента: Горбатюк Р.М.

Відгук опонента: Стрюк А.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

Круглик Владислав Сергійович, д.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Прокоф’єв Євген Геннадійович, к.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Горбатюк Роман Михайлович, д.пед.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Стрюк Андрій Миколайович, к.пед.н., доцент, Криворізький національний університет.

Дата захисту: 26.05.2021р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 10.00.