Створена відповідно до наказу МОН України № 237 від 19.02.2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шлєіної Людмили Іванівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: Потапчук Т.В.

Відгук офіційного опонента: Кирилюк Г. В.

Рецензія: Москальова Л.Ю.

Рецензія: Аверіна К.С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Осадча Катерина Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти: 

Москальова Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Аверіна Катерина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Кирилюк Ганна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Дата захисту: 25.03.2021 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 10:00.