Створена відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Колоніної Людмили Геннадіївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

Назва дисертаційної роботи: «Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Матвєєва О.О.

Відгук офіційного опонента Мельник О.П.

Рецензія: Василенко Л.М.

Рецензія: Червонська Л.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти: 

Василенко Людмила Михайлівна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Червонська Лілія Микколаївна, к.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Матвєєва Ольга Олександрівна, д.пед.н., професор, Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди.

Мельник Ольга Петрівна, к.пед.н., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Дата захисту: 28.12.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 11:00.