Створена відповідно до наказу МОН України № 1472 від 26.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Маковського Дениса Олексійовича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)».

Назва дисертаційної роботи: «Методика формування здатності до розуміння музики в учнів початкової школи на уроках мистецтва».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: Черкасова В.Ф.

Відгук офіційного опонента: Мережко Ю.В.

Рецензія: Василенко Л.М.

Рецензія: Шевченко Ю.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відеозапис

Аудіозапис

Голова ради:

Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти: 

Василенко Людмила Михайлівна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Шевченко Юлія Михайлівна,  к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

Черкасов Володимир Федорович, д.пед.н., професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Мережко Юлія Валеріївна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Дата захисту 28.01.2021 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок о 9:00.