Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Давидової Світлани Вікторівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами творчої проєктної діяльності».

Анотація

Дисертація 

Відгук офіційного опонента Паньок Т.В.

Відгук офіційного опонента Колесник Н.Є.

Рецензія. Москальова Л.Ю.

Рецензія. Елькін М.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

  1. Василенко Людмила Михайлівна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

  1. Москальова Людмила Юріївна, д.пед.н.,професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
  2. Елькін Марк Веніамінович, к.пед.н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

  1. Паньок Тетяна Володимирівна,д.пед.н.,професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
  2. Колесник Наталія Євгенівна,к.пед.н., доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дата захисту: 12.10.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок об 11:00.