Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.20 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Атрошенко Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

  Назва дисертаційної роботи: «Формування соціального досвіду учнів старшого підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи».

 Анотація

 Голова ради:

1. Максимов Олександр Сергійович, д. пед. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

2. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д. пед. н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

3. Аверіна Катерина Сергіївна, к. пед. н, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

4. Тернопільська Валентина Іванівна, д. пед. н., професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

5. Окольнича Тетяна Володимирівна,д. пед. н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.