Спеціалізована вчена рада ДФ 18.053.003

Створена відповідно до наказу МОН України № 1064 від 18.08.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Атрошенко Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Назва дисертаційної роботи: «Формування соціального досвіду учнів старшого підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи».

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Тернопільської В.І.

Відгук офіційного опонента Окольничої Т.В.

Рецензія. Ляпунова В.А.

Рецензія. Аверіна К.С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:

  1. Максимов Олександр Сергійович, д. пед. н., професор, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Рецензенти:

  1. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д. пед. н., доцент,Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
  2. Аверіна Катерина Сергіївна, к. пед. н, доцент,Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Опоненти:

  1. Тернопільська Валентина Іванівна, д. пед. н., професор,Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
  2. Окольнича Тетяна Володимирівна,д. пед. н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Дата захисту: 22.10.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок об 11:00.