Створена відповідно до наказів МОН України № 947 від 22.07.2020 р. та № 1064 від 18.08.2020 з  правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чемерис Ганни Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

     Назва дисертаційної роботи: “Формування графічної компетентності майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук“.

Анотація

Дисертація

Рецензія: Москальова Л.Ю.

Рецензія: Прокоф’єв Є.Г.

Відгук опонента: Спірін О.М.

Відгук опонента: Стрюк А.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:
1. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Рецензенти:
2. Москальова     Людмила     Юріївна, д.пед.н., професор, Мелітопольський   державний педагогічний  університет   імені   Богдана Хмельницького.
3. Прокоф’єв Євген Геннадійович, к.пед.н., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Опоненти:
4. Спірін  Олег  Михайлович, д.пед.н., професор,  Державний  заклад вищої освіти «Університет вищої освіти» НАПН України.
5. Стрюк Андрій Миколайович, к.пед.н., Криворізький національний університет.

Дата захисту 28.09.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок об 11:00.