Створена відповідно до наказу МОН України № 897 від 06.07.2020 р. з   правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Крашеніннік Ірини Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

          Назва дисертаційної роботи: “Формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах“.

Анотація

Дисертація

Рецензія: Круглик В.С.

Рецензія: Прокоф’єв Є.Г.

Відгук опонента: Горбатюк Р.М.

Відгук опонента: Стрюк А.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Аудіозапис

Відеозапис

Голова ради:
1. Ляпунова Валентина Анатоліївна, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Рецензенти:
2. Круглик Владислав Сергійович, д.пед.н., доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
3. Прокоф’єв Євген Геннадійович, к.пед.н., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Опоненти:
4. Горбатюк Роман Михайлович, д.пед.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
5. Стрюк Андрій Миколайович, к.пед.н., доцент, Криворізький національний університет.

Дата захисту 15.09.2020 р.

Місце захисту: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Початок об 11:00.