Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу навчальних дисциплін.

Усім відомо, що виробнича практика здобувачів вищої освіти, як один із важливих видів навчальної роботи, покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечуючи належний рівень їхньої професійної підготовки. Цьогоріч Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького впроваджує амбітну науково-педагогічну новацію проєктного підходу, об’єднавши під час проходження виробничої не педагогічної практики, здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальностей: «менеджмент», «українська мова і література», «германські мови та літератури», «соціальна робота», «психологія», «соціологія». Такий міждисциплінарний підхід породжує здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є недоступним в межах окремо взятої спеціальності з її специфічним, вузькоорієнтованим об’єктом, предметом і методами дослідження.

29 вересня 2022 року відбулася робоча нарада відповідальної за проведення виробничих не педагогічних практик, директором центру соціологічних досліджень, доц. Л.Афанасьєвої із завідувачами кафедр психології, доц. О.Прокофєвою, української мови, доц. З.Митяй, дошкільної освіти і соціальної роботи, проф. В.Ляпуновою, германської філології, доц. Т.Камишовою та науковими співробітниками центру соціологічних досліджень доц. І.Букрєєвою, проф. Н.Глебовою щодо узгоджень мети, завдань та графіку проведення навчальної та виробничої не педагогічної практик в рамках Договору №2/41-08 про співпрацю з Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького.

Сьогодні, 30 вересня 2022 року, пройшла перша зустріч-знайомство зі здобувачами вищої освіти спеціальностей «менеджмент», «українська мова і література», «германські мови та літератури», «соціальна робота», «психологія», «соціологія», під час якої вони пройшли інструктаж, ознайомилися з метою, завданнями, змістом, планом і календарним графіком та системою звітності.

В зустрічі взяла участь в.о. ректора, доц. Н.Фалько. В своєму виступі вона наголосила про важливість виробничої практики в формуванні професійної компетентності здобувачів вищої освіти й в внеску університетів в соціально-економічний розвиток Запорізького краю. Крім того, Наталі Миколаївна зазначила, що такий вид робіт в університеті проводиться вперше.

Результати практики будуть презентовані на звітній конференції із запрошенням представників та представниць Мелітопольської міської ради Запорізької області, Відкритого простору допомоги «Саме тут», КНП “Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації” ММР ЗО та ГО Спілка громадських організацій «Рада національних товариств Мелітополя».

Наступна зустріч відбудеться 07.10. 2022 року.

Бажаємо всім здобувачам злагодженої, креативної командної роботи та взаємодії!