ЛІТНЯ ШКОЛА

«ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ ЄС: РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Для вчених,  докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти

5 -9 липня  2021 року,  м. Мелітополь

Літня школа проводиться в рамках імплементації проєкту «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» (EVDISD)  620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT у співпраці з Кафедрою Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) – 620635-EPP-1-2020-1-UAEPPJMOCHAIR.

  Напрями роботи:

 • принципи та цінності ЄС в освіті та розвитку суспільства: загальні цінності та взаємні стратегії розвитку;
 • цінності інклюзії та різноманіття в методологіях, стратегіях і практиках  освіти ЄС і України;
 • теорії і практики міжкультурної, крос-культурної взаємодії, діалогу та комунікацій, заснованих на ціннісних константах;
 • аксіологічний та компетентнісний підходи у вищій освіті: теорії та практики розвитку людського    потенціалу;
 • антропологічні, екокультурні  практики сталого  розвитку інтеркультурного громадянства;
 • інтеграція до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства;
 • філософія єднання людства у пошуках конструктивних праксеологічних стратегій і тактик. 

                                 В рамках Літньої школи будуть проведені:

 • Вебінари: «Цінності інклюзії та різноманіття в освіті ЄС» (доктор Д. Спулбер),

«Кращі практики ЄС для розвитку людського потенціалу в вищій освіті» (професор М. Бласкова).

 • Тренінг «Дослідження міжкультурного діалогу: кращі практики ЄС» (професор М. Нестерова, професор Н. Кочубей).
 • Майстер-студія «Діалог як ціннісно-смисловий конструкт зростання від «Я» до «Ми» (професор Т. Троїцька, доц. Н.Фалько).
 • Майстер – класи: «Ми проти епохи глобального мовчання» (професор О. Троїцька, доц. С.Шевченко, доц. В.Чорна), «Подорож у світ обмежень: переваги чи недоліки?»  (к.психол.н. Н. Жиляк ).
 • Семінари: «Пошук спільних цінностей та смислів»   (професор М. Нестерова),

«Європейський зелений курс: виклики та перспективи для України» (професорО. Мельник ), «Я та Інші: психологічна готовність до «інклюзивної» взаємодії» (доцент Г. Афузова), «Ми навчаємось ціннісне-діалогічним комунікативним стратегіям» (професор О. Троїцька, доктор С. Гуров); «Інноваційні технології психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Імплементація європейського досвіду» (ст. викл. Г.Варіна);

 • Воркшопи: «Вища школа в ракурсі інтеграції до європейського науково-освітнього простору: побудова інклюзивного, інноваційного, соціально згуртованого суспільства» (професор Д. Супрун), «Практичні засади застосування формату легкого читання» (голова правління БТ «Джерела» Р. Кравченко);
 • Он-лайн-презентація діяльності Освітньо-наукового центру соціокультурного розвитку дитини (доц. Т.Житнік);
 • Круглий стіл «Синергія традиційних, модерних та постмодерних цінностей у філософії єднання людства» (професор О. Троїцька).

Детальніше: за посиланням http://evdisd.info/uk/events/anno-nt/154/