Інформація щодо наявності вакантних  бюджетних місць на заочній формі навчання

Замовлення буде розглядатися комісією Університету до 18.09.2023р. при наявності наступних документів: особистої заяви студента з резолюцією директора інституту; довідки про академічну успішність; клопотання директорату; клопотання органів студентського самоврядування інституту.

Курс Спеціальність Кількість місць
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
ІІ 012 Дошкільна освіта 1
ІІІ 012 Дошкільна освіта 1
ІІ 013 Початкова освіта 1