Інформація щодо наявності вакантних бюджетних місць

на денній формі навчання станом на 10.01.2022 р.

Курс Спеціальність Кількість місць
Ступінь вищої освіти «Бакалавр»
І 014.04 Середня освіта (Математика) 1
І 012 Дошкільна освіта 1
І стн 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 1
ІІ 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 1
ІІ 014.01  Середня освіта (Українська мова і література) 1
ІІ 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) 1
ІІІ 014,03 Середня освіта (Історія) 1
ІІІ 024 Хореографія 1
ІІІ 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 1
ІV 013 Початкова освіта 1

Питання переведення з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення буде розглядатися комісією університету в період зимових канікул при наявності наступних документів:

  • особистої заяви студента з резолюцією директора інституту/декана факультету;
  • довідки від директорату/деканату про академічну успішність;
  • клопотання директорату/деканату;
  • клопотання органів студентського самоврядування інституту/факультету;
  • додаткових довідок та клопотань.

Документи приймаються до 18 січня 2022 року.