Експертно-освітній проект відкритої дискусійної онлайн-платформи «Дистанційні технології в МДПУ: досвід, проблеми та перспективи дистанційного навчання»

29 травня 2020 року з 14.00 до 16.00 в МДПУ імені Богдана Хмельницького було реалізовано експертно-освітній проект відкритої дискусійної онлайн-платформи «Дистанційні технології в МДПУ: досвід, проблеми та перспективи дистанційного навчання».

Мета цього заходу – відкрити діалог студентів і викладачів про проблемні питання, успіхи і непорозуміння, пропозиції студентів щодо удосконалення і «думки вголос» викладачів про якість освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій і його майбутнє в нових цивілізаційних умовах.

На початок заходу було зареєстровано 96 учасників, серед яких Дуднік Катерина – голова студкому університету, Скобліков Родіон – відділ з навчальної та наукової діяльності студентської ради університету, Жук Дар’я – голова студкому природничо-географічного університету, Красіна Наталя – староста 126-х групи хіміко-біологічного факультету, Суботіна Юлія – голова студкому ННІ СПМО, Руденко Юлія – староста 218-с групи ННІ СПМО, Ягірська Тамара – магістрант ННІ СПМО та студенти і науково-педагогічні працівники з інших факультетів і інституту. 

Розпочинаючи захід, модератор проф.Сегеда Н.А. окреслила його основну ідею і особливість, яка відрізняє його від подібних, що проводяться у ЗВО України тим, що це демократична відкрита дистанційна платформа, на якій і керівництво університету, структурних підрозділів і студентство мало можливість бути почутим одне одним та разом вирішувати важливі питання якості дистанційної освіти.

Доцентом Фалько Н.М. під час ознайомлення усіх учасників з результатами анкетування щодо якості застосування дистанційних технологій було прокоментовано проблемні питання  – втрата безперервності освітнього процесу, звуження можливостей традиційного контролю освітнього процесу, низький рівень цифрових навичок, відсутність навичок тайм-менеджменту учасників освітнього процесу. Ці та інші питання мали жваве обговорення, що демонструвало зацікавленість у питаннях застосування дистанційних технологій студентів, викладачів та університетського менеджменту. Так, і викладачі і студенти розповідали про досвід застосування різноманітних дистанційних програм, водночас, говорили  про проблеми, які заважали врахувати специфіку фаху певних освітніх програм. Пояснення щодо їх вирішення було надано керівником центру дистанційних технологій І.Наумук.

За програмою цього заходу з 15.10 і до його завершення  студенти поставили свої питання ректору університету проф. Солоненку А.М. Зокрема, студентів цікавили питання організації літньої сесії і технічні перспективи застосування дистанційних технологій у 2020-2021 навчальному році.

На запитання студентів щодо організації атестації влітку  вичерпні відповіді дали перший проректор проф.Мальцева І.А. та проректор заочної форми навчання доц. Арабаджі О.С. Підводячи підсумки ректор проф.Солоненко А.М. виокремив кілька проблемних моментів, над якими запропонував працювати спільно і вирішувати  їх колегіально. Це – проблема різних технічних можливостей учасників освітнього процесу; вдосконалення сайту університету і потужностей дистанційної освіти; вдосконалення засобів контролю якості результатів навчання з врахуванням різних технічних можливостей учасників освітнього процесу й водночас, забезпечення рівних умов їх оцінювання.

Завершуючи цей цікавий і корисний захід Голова комісії Вченої ради з експертизи якості освітніх програм проф.Н.А.Сегеда запропонувала усім долучитись до анкетування з питань якості освітньої діяльності університету, аналіз яких може стати приводом продовжити подібні заходи з проблемних питань забезпечення якості освіти в університеті.


Відповідно до графіку на факультетах та в інституті відбувся захист курсових і дипломних робіт здобувачів вищої освіти. З вимогами щодо норм академічного письма студенти всіх курсів знайомляться в процесі вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» та під час роботи здобувачів вищої освіти над курсовими та дипломними роботами. Ці норми зазначені у методичних рекомендаціях з написання курсових і дипломних робіт, розроблених викладачами кафедр. Тематика курсових та дипломних робіт оновлюється щорічно та розміщується на офіційному сайті ЗВО на сторінках кафедр.

Усі роботи 2019-2020 навчального року пройшли перевірку на дотримання норм академічного письма, на оригінальність, що дозволило визначити відсоток їх оригінальності. Цей відсоток було враховано під час оцінювання наукової роботи здобувачів. Виявлені недоліки були вчасно виправлені. Перевірка курсових робіт на факультетах проводилися за допомогою програмно-технічного засобу «Advego Plagiatus 1.3.1.7» . Показник загальної унікальності роботи викладачі використовували як характеристику дотримання правил академічної доброчесності.

Оголошення про дату та час захисту/передзахисту, як і підсумки та результати захисту курсових робіт розміщуються у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО на сторінках кафедр.

У 2019-2020 навчальному році захист курсових і дипломних робіт проводився у режимі он-лайн з використанням можливостей платформ «Zoom» і «Skype». Захист пройшов у діловій атмосфері. Здобувачі вищої освіти готували інформативні презентації, які допомагали їм краще висвітлювати результати власних наукових досліджень.


ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРУ МОНІТОРИНГУ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

21.04.2020 року у режимі відео-конференції було проведено чергове засідання Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу за участі здобувачів вищої освіти – представників студентського самоврядування. Під час зустрічі обговорювалося Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти. Студенти цікавилися питаннями щодо процедури участі у забезпеченні якості навчання і викладання, набутті практичних вмінь та навичок. Також розглядалися питання та проблеми, які виникають при користуванні сайтом Центру освітніх дистанційних технологій. Студенти зазначили, що на сайті розміщено всю необхідну інформацію та допоміжні навчально-методичні матеріали для підготовки до занять. Оптимальним засобом зв’язку під час лекційних та практичних занять студентами було визнано програми Skype та Zoom, за допомогою яких вони спілкуються з викладачами, обговорюють з одногрупниками питання, які виникають при опрацюванні навчальних матеріалів,  аналізують виконані завдання тощо.

Загалом, зустріч пройшла дуже плідно та цікаво. Вдячні всім студентам, які взяли участь у засіданні Центру.


МАЙСТЕР-КЛАС «ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСВІТНІХ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

13.04.2020 р. за ініціативи Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу та кафедри методики викладання германських мов відбувся Майстер-клас у режимі Skype-конференції  «Інноваційні підходи та методи викладання з використанням освітніх дистанційних технологій». Захід провів к.пед.н., доцент, завідувач кафедри методики викладання германських мов Гуров С.Ю. У Майстер-класі взяли участь 53 викладачі університету.  Під час заходу  було розглянуто питання використання онлайн-інструментів в освітній діяльності: Paint як онлайн-дошка, онлайн-робота з PDF форматами, робота з аудіо-файлами тощо. Викладачі активно включалися у обговорення актуального питання та ділилися своїми враженнями, власним професійним досвідом.


Засідання Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу

27.03.2020 р. 11.00 пройшло перще засідання Центру моніторингу та експертизи якості освітнього процесу  в режимі Skype – конференції. На зустріч були запрошені здобувачі вищої освіти. До конференції  приєдналися 7 студентів з різних факультетів та інституту (представники студентського самоврядування, старости груп): Кожаєва Аліна Сергіївна 116/3-п, спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія), природничо-географічний факультет,  Коваленко Анастасія Сергіївна, 316-ф група, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), філологічний факультет, Власенко Олександра Олегівна, 117-і група, спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика), факультет інформатики, математики та економіки, Дуднік Катерина Олегівна, 316-ф група, спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), філологічний факультет, Гаркушка Діана Юріївна, 416-ф група, спеціальність 035.01 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), філологічний факультет,  Первушин Владислав Сергійович, 229 -х група, спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія), хіміко-біологічний факультет, Забела Яна Вікторівна 216-с група, спеціальність 013 Початкова освіта, навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти.  

На засіданні обговорювалися питання щодо роботи Центру в дистанційному режимі, якості навчання та викладання з використанням дистанційних технологій. Проаналізовано результати моніторингу відвідування занять здобувачами вищої освіти на сайті Центру освітніх дистанційних технологій відповідно до розкладу.

На зустріч було запрошено директора Центру освітніх дистанційних технологій Наумук Ірину Миколаївну, яка надавала консультативні відповіді на актуальні питання студентів щодо правил роботи на сайті Центру та його технічних можливостей.