ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи»14 травня 2020 року відбулася онлайн ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи» на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Конференція поєднала науковців, викладачів, вчителів-практиків з біології, хімії, природничих дисциплін, фізики, математики. Дійсно, на даний час стоїть питання використання інтегрованого підходу, створення інтегрованих курсів та розробки уроків з інтеграцією знань, про що зазначали науковці з фізики та математики.

Учасників конференції привітали Буяк Богдан Богданович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ТНПУ імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль; Ігор Лашкевич – професор академії базових наук професійного інтердисциплінарного підрозділу інженерії та передових технологій Національного політехнічного інституту (Мехіко, Мексика) та Томаш Кук – проректор з питань співробітництва з Україною та країнами колишнього Східного блоку Вищої лінгвістичної школи (м. Ченстохова, Польща).

Всі учасники конференції із зацікавленістю заслухали доповіді щодо проблем підготовки вчителів природничих предметів»; суспільної стимуляції як принципу побудови ефективної системи освіти; переваг та недоліків дистанційного навчання тощо.

Доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Логвіна-Бик Т.А підготувала статтю «Професійна підготовка майбутніх вчителів біології в умовах світової пандемії вірусуСovid-19».

Під час доповіді було зазначено, що при вивченні дисципліни «Методика навчання природознавства, біології та екології», при плануванні і створенні студентами фрагментів уроків та планів-конспектів уроків біології, звертати увагу студентів педагогічних спеціальностей (Хімія-Біологія, Біологія-Хімія, Біологія-Практична психологія) на вивчення досвіду роботи вчителів біології, природознавства, екології, хімії; використовувати освітні технології у навчальному процесі та формувати компетентності.

В даний час у розвитку освіти відбулися зміни парадигми навчання: з засвоєння знань, умінь та навичок (ЗУН) на створення творчого освітнього середовища для розвитку особистості учня, розкриття його талантів, здібностей і ресурсів, розвиток креативності у майбутніх вчителів біології, хімії, математики та фізики на заняттях з дисциплін фахової підготовки в університеті, формування готовності майбутніх учителів до роботи в умовах нової української школи.

До цього часу чекають вирішення такі питання: чинники ефективної організації самостійної роботи майбутніх учителів біології та хімії в Інтернет-середовищі, формування у майбутніх вчителів біології розуміння єдності біологічних та соціальних чинників в онтогенезі людини, флеш-картки у системі засобів особистісно– орієнтованого навчання біології учнів, інтелект-карти як засіб формування біологічних знань учнів.

Нові підходи та обговорення питань дали поштовх до партнерства закладів вищої та загальної середньої освіти як засобу професійного росту педагогів, розвитку науково-дослідницької діяльності студентів в умовах дистанційного та інтегрованого навчання.

Наприкінці конференції науковці побажали плідного впровадження нових ідей, констатували, що необхідно зробити перехід від Стандартів змісту дисципліни до Стандарту результатів навчання студентів, реалізовувати технологію розвитку критичного мислення в освітньому процесі з біології основної школи, розвивати проектну діяльність в процесі навчання біології та хімії в старшій школі, звернути увагу на зміст та методику формування наукової картини світу у студентів педагогічних спеціальностей, використовувати сучасні методи візуалізації у підготовці майбутнього вчителя біології та хімії, реалізовувати ідеї stem-освіти.

Інформацію підготувала доцент Тетяна Логвіна-Бик.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *